BegrippenSolvabiliteit

Wat betekent Solvabiliteit?

De mate waarin een bedrijf, financiële instelling of individu aan al zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Een hoge solvabiliteit betekent niet alleen dat een enorme financiële buffer kan worden opvangen tegen toekomstige tegenslagen maar het betekent ook dat acquisities kunnen worden gedaan zonder aandelen uit te geven. De solvabiliteitsratio wordt berekend door de activa te delen door de totale balans (totale passiva) en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%.