BegrippenPachten

Wat betekent Pachten?

Pacht verwijst over het algemeen naar huur, maar wettelijk is er een onderscheid tussen huur en pacht. Vaak is een huurcontract juridisch voordeliger dan een pachtcontract. Vooral ondernemers in de horecasector doen er goed aan juridisch advies in te winnen vooraleer zij een pand pachten.