BegrippenOnroerendezaakbelasting

Wat betekent Onroerendezaakbelasting?

Gemeenten brengen bedrijfsbelasting in rekening aan eigenaren en gebruikers van (bedrijfs) onroerend goed, waaronder bedrijfspanden, winkelpanden en kantoorpanden. Onroerendezaakbelasting voor bedrijfshuisvesting omvat eigenaarsbelasting en gebruikersbelasting.

Eigenaarsbelasting

De eigenaarsbelasting moet jaarlijks worden betaald door de persoon die als eigenaar van het bedrijfsobject in het Kadaster staat geregistreerd.

Gebruikersbelasting

Bedrijven die bedrijfsruimte huren, zijn onderworpen aan gebruikersbelasting.

Hoogte onroerendezaakbelasting

De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks door uw gemeente bepaald op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfsruimte. U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de onroerende voorheffing via het rapport van een erkend taxateur.