BegrippenOnroerendezaakbelasting

Wat betekent Onroerendezaakbelasting?

Gemeenten heffen een onroerendezaakbelasting op onroerend goed">bedrijfsonroerend goed, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaarsbelasting en gebruikersbelasting. Eigenaarsbelasting betaalt de eigenaar geregistreerd in het Kadaster jaarlijks. Gebruikers van bedrijfsruimten betalen gebruikersbelasting. De belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand en kan worden aangevochten met een taxatierapport.