BegrippenOnderzoeksplicht

Wat betekent Onderzoeksplicht?

De onderzoeksplicht vereist dat potentiële kopers of huurders zelfstandig onderzoek uitvoeren naar essentiële aspecten van een vastgoedobject voordat zij een beslissing nemen. Dit omvat het controleren van de bouwtechnische staat, de bestemmingsplannen en de kwaliteit van de bodem.