BegrippenNotariskosten

Wat betekent Notariskosten?

Onder notariskosten vallen alle kosten van de notaris voor het opstellen van hypotheekakten en overdrachtsakte (transportakte).