BegrippenKavel

Wat betekent Kavel?

Over het algemeen kun je niet zomaar een braakliggend terrein kopen op een bedrijventerrein. Raadpleeg uw gemeente voor bestemmingsplannen voor verkoop en verhuur van grond.