BegrippenGronddienstbaarheid_(recht_van_overpad)

Wat betekent Gronddienstbaarheid (recht van overpad)?

Het recht van overpad is een soort van servituut of erfdienstbaarheid, die wordt vermeld in het "Nieuw Burgerlijk Wetboek" (Deel 5 van artikel 70). Het recht van overpad is een beperking van de rechten van eigenaren en gebruikers. Dit betekent dat bepaalde andere mensen (meestal buren) niet gehinderd mogen worden bij het oversteken van het perceel.

Wanneer de openbare weg alleen via bepaalde eigendommen kan worden bereikt, komt de gronddienstbaarheid meestal tot stand door middel van een notaris. Als de gebruiker geen redelijk belang meer heeft bij het recht, bijvoorbeeld omdat er een andere manier is, kan de rechter het recht van overpad intrekken.