BegrippenGronddienstbaarheid_(recht_van_overpad)

Wat betekent Gronddienstbaarheid (recht van overpad)?

Het recht van overpad is een vorm van erfdienstbaarheid zoals bepaald in Deel 5 van Artikel 70 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Dit recht houdt in dat eigenaren van bepaalde eigendommen het passeren over hun grond niet mogen belemmeren voor anderen, meestal hun buren, wanneer geen andere toegang tot de openbare weg mogelijk is.

De vestiging van een overpadrecht gebeurt doorgaans via een notariële akte. Indien het recht niet meer van redelijk belang is voor de gebruiker, kan de rechter besluiten het recht van overpad op te heffen.