BegrippenFrictieleegstand

Wat betekent Frictieleegstand?

Tijdelijke leegstand in vastgoed door verbouwing of renovatie. Of door een niet-doorlopend huurcontract.

Aanbieders kunnen investeerders garanties bieden op de volgende gebieden:

  1. Terugbetaling van het ingelegde bedrag. De waarde van dergelijke garanties hangt nauw samen met de financiële status van de garantieverstrekker.
  2. De continuïteit van de uitkering tijdens de investeringsperiode. Prognoses van inkomstenstromen uit verhuur en / of verkoop en kosten in het prospectus geven hierbij inzicht. Als er zich een probleem voordoet, geldt wat onder a is vermeld.
  3. De minimale hoogte van de uitkering. Zie inhoud onder b, dan a.