BegrippenBouwgrond

Wat betekent Bouwgrond?

Bouwgrond verwijst naar land waarop gebouwd mag worden. Het wordt ook vaak een perceel of kavel genoemd. Voor bouwgrond met een verleende bouwvergunning verstrekken banken commerciële leningen.