BegrippenBouwvergunning

Wat betekent Bouwvergunning?

Indien u plannen heeft voor het bouwen of renoveren van magazijnen, bedrijfshallen, winkels of kantoren is een bouwvergunning vereist. Deze vergunning aanvraagt u bij de gemeente, die de aanvraag publiceert in een krant voordat er een beslissing wordt genomen.

Voor de renovatie van monumenten bestaan er speciale voorschriften. U kunt vooraf een inspectie voor monumenten of bedrijfsobjecten aanvragen.