BegrippenAsset_klasse

Wat betekent Asset Klasse?

Een asset klasse is een categorie van investeringen met vergelijkbare financiële eigenschappen. Vaak opgedeeld in categorieën zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en andere vaste activa.