BegrippenWoz beschikking

Wat betekent WOZ-beschikking?

Jaarlijks krijgt u van de gemeente een WOZ-beschikking. Dit illustreert de WOZ-waarde van uw onroerend goed">bedrijfsonroerend goed. U heeft altijd een WOZ-beschikking nodig voor uw belastingaangifte.