BegrippenVloeroppervlakte

Wat betekent Vloeroppervlakte?

Vloeroppervlakte duidt op de totale oppervlakte van een gebouw, gemeten in vierkante meters. Dit omvat zowel de ruimte binnen de buitenmuren als specifieke structurele componenten.

De bruto vloeroppervlakte bevat de oppervlakte inclusief trappenhuizen en liftschachten, maar zonder balkons en dakterrassen. Voor bedrijfsruimtes, zoals kantoren, wordt het verhuurbaar vloeroppervlak berekend, waarbij onbruikbare delen zoals glasopeningen worden afgetrokken.

De term netto vloeroppervlak beslaat alle bruikbare binnenruimten uitgezonderd bepaalde gebouwonderdelen zoals grote schachten of laaghangende plafonds. Tarra oppervlakte verwijst naar het verschil tussen de bruto en netto oppervlaktes.

Gebruiksoppervlakte wordt synoniem gebruikt met netto vloeroppervlak.