BegrippenVerpanding

Wat betekent Verpanding?

Verpanding houdt in dat een recht van de ene partij naar de andere wordt overgedragen. De schuldeiser kan bezittingen verpanden om openstaande schulden te innen. De hypotheekakte vermeldt meestal welke activa als onderpand dienen. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten uit bedrijfsinventaris, levensverzekeringen en privéwoningen vaak als pandrecht gebruikt.