BegrippenVerpanding

Wat betekent Verpanding?

Verpanding is de overdracht van het een recht naar een ander. De schuldeiser kan het onderpand verpanden om zijn uitstaande schulden te ontvangen. In de hypotheekakte staat meestal welke goederen als onderpand worden gebruikt. In de praktijk worden bijvoorbeeld de opbrengsten van bedrijfsinventaris, levensverzekeringen en particuliere woningen verpand (pandrecht).