BegrippenPrijsindexatie

Wat betekent Prijsindexatie?

Prijsindexatie refereert aan het aanpassen van prijzen op basis van een specifieke index. Dit proces wordt vaak toegepast bij het actualiseren van kosten voor goederen en diensten zoals brood, gebaseerd op veranderingen in de kostprijs van grondstoffen.