BegrippenPrijsindexatie

Wat betekent Prijsindexatie?

Het aanpassen van prijzen volgens een index. Dit is bijvoorbeeld het aanpassen van prijzen voor brood op basis van de stijging van de grondstofprijs. Zie ook huurindexatie.