BegrippenHerbouwwaarde

Wat betekent Herbouwwaarde?

Herbouwwaarde is het bedrag dat vereist is om een verzekerde woning na een schadegeval, zoals een brand, te herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde specificaties.