BegrippenHerbouwwaarde

Wat betekent Herbouwwaarde?

Het bedrag dat nodig is om de verzekerde woning direct na een incident (bijvoorbeeld brand) op dezelfde plaats en bestemming weer op te bouwen.