BegrippenBeleggingsmaatschappij

Wat betekent Beleggingsmaatschappij?

Een beleggingsmaatschappij is een juridische entiteit die geld of andere goederen voor collectieve belegging aanvraagt ​​of verkrijgt om deelnemers in staat te stellen het beleggingsinkomen te delen. Dit kan B.V., N.V. , Coöperaties, etc.