BegrippenBelangenverstrengeling

Wat betekent Belangenverstrengeling?

De wet gaat ervan uit dat fondsontwikkelaars, managers en managers altijd de belangen van investeerders boven hun eigen belangen stellen. Wanneer deze partijen meerdere belangen dienen en deze belangen elkaar kunnen beïnvloeden (strijdig met elkaar zijn), wordt de integriteit van de een of de ander bedreigd, wat een belangenverstrengeling wordt genoemd. Alle betrokken partijen moeten maatregelen nemen om belangenconflicten te vermijden en in geval van belangenconflicten de belangen van investeerders voorop te stellen.


Gerelateerde begrippen