BegrippenAverage_length_of_stay

Wat betekent Average Length of stay?

Gemiddelde verblijfsduur (ALOS) is een belangrijke prestatiemaatstaf die in de horeca wordt gebruikt om de gemiddelde verblijfsduur van gasten in een accommodatie, zoals een hotel of resort, te meten.

ALOS wordt berekend door het totale aantal gastovernachtingen te delen door het totale aantal gastaankomsten gedurende een bepaalde periode. Het resulterende cijfer vertegenwoordigt het gemiddelde aantal nachten dat gasten in de accommodatie verblijven.

Als een hotel bijvoorbeeld 200 gasten ontvangt gedurende een maand, en die gasten verblijven in totaal 600 nachten, wordt de ALOS als volgt berekend:

ALOS = 600 (totaal gastnachten) ÷ 200 (gastaankomst) = 3 nachten

ALOS biedt belangrijk inzicht in het gedrag en de voorkeuren van gasten, evenals de algehele financiële prestaties van een accommodatie. Een hogere ALOS kan aangeven dat gasten tevreden zijn met de accommodatie en bereid zijn langer te blijven, wat de omzet en winstgevendheid kan verhogen. Omgekeerd kan een lagere ALOS erop wijzen dat gasten niet helemaal tevreden zijn met de accommodatie of dat er externe factoren zijn, zoals concurrentie of economische omstandigheden, die de vraag beïnvloeden.

ALOS wordt vaak gebruikt door hotelexploitanten en investeerders om trends in het gedrag van gasten te volgen en om de effectiviteit van marketing- en promotiestrategieën te evalueren. Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere statistieken, zoals bezettingsgraad en ADR, om de algehele financiële gezondheid van een accommodatie te beoordelen.