BegrippenAnnuiteit

Wat betekent Annuiteit?

Een annuïteit betreft de betaling van een vast bedrag per jaar aan de schuldeiser, inclusief zowel rente als aflossing van de hoofdsom. Het rentedeel neemt jaarlijks af, terwijl het aflossingsdeel toeneemt, waardoor tegen het einde van de looptijd steeds meer schuld wordt afgelost.