BegrippenVerliescompensatie

Wat betekent Verliescompensatie?

Belastingbetalers hebben het recht om eerdere verliezen te verrekenen met belastbare winsten in latere perioden.