BegrippenVerliescompensatie

Wat betekent Verliescompensatie?

Belastingbetalers kunnen eerder geleden verliezen verrekenen met toekomstige belastbare winsten.