BegrippenOpstalverzekering

Wat betekent Opstalverzekering?

Opstalverzekering dekt uw pand tegen schade door brand, storm, bliksem en andere calamiteiten. Deze verzekering is essentieel bij het afsluiten van een hypotheek en voor de finale afspraken over de oplevering van een pand.