BegrippenOpstalverzekering

Wat betekent Opstalverzekering?

Dit betekent dat uw pand (geen andere objecten) verzekerd is voor brand, storm, bliksem en andere calamiteiten. Het is verplicht voor het afsluiten van een hypotheeklening.mer tot overeenstemming te komen over de uiteindelijke oplevering van het pand.