BegrippenMilieucategorie

Wat betekent Milieucategorie?

In Nederland classificeren gemeentes bedrijventerreinen in verschillende milieucategorieën, variërend van categorie 1 voor lichte activiteiten tot categorie 6 voor zware industrie. Deze indeling is afhankelijk van verschillende factoren zoals geur, stof, geluid, gevaren, verkeer en visuele impact.