BegrippenLiquiditeitsreserve

Wat betekent Liquiditeitsreserve?

Liquiditeitsreserve verwijst naar het werkkapitaal dat een fonds behoudt voor onvoorziene uitgaven en hypotheekaflossingen. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten open fondsen deze reserves aanhouden om de aankoop van deelnemingen te ondersteunen.