BegrippenLiquiditeitsreserve

Wat betekent Liquiditeitsreserve?

Het door het fonds aangehouden werkkapitaal wordt aangewend voor noodkosten (indien van toepassing) en de aflossing van de hypotheek. In een open structuur stelt de Wft de eis om liquiditeitsreserves aan te houden om de aankoop van participaties te vergemakkelijken.