BegrippenFinancieringskosten

Wat betekent Financieringskosten?

De financieringskosten van banken, pensioenfondsen en andere zakelijke hypotheekverstrekkers hebben betrekking op alle financieringskosten, zoals afhandelingsprovisies, taxatiekosten, beheerkosten en hypotheekakte kosten.