BegrippenExploitatiekosten

Wat betekent Exploitatiekosten?

Exploitatiekosten zijn de kosten die verband houden met het beheer en onderhoud van onroerend goed. Dit omvat uitgaven zoals verzekeringen, leegstand, beheer, lokale belastingen en diverse fees.

Deze kosten zijn cruciaal voor financiële instellingen bij het beoordelen van aanvragen voor zakelijke hypotheken.