BegrippenCompliance

Wat betekent Compliance?

Compliance verwijst naar het naleven door een organisatie van alle relevante wetten en regelgevingen.