BegrippenWinstdeling_(van_verkoopwinsten)

Wat betekent Winstdeling (van verkoopwinsten)?

Winstdeling verwijst naar het deel van de winst dat investeerders ontvangen uit de verkoop van een onroerend goed. Deze winst wordt berekend door de verkoopopbrengst te verminderen met de verkoopkosten, aankoopprijs, bijkomende aankoopkosten en de gedurende de bezitsperiode gemaakte investeringen.