BegrippenTrackrecord

Wat betekent Trackrecord?

Het trackrecord verwijst naar de eerder behaalde resultaten en de betrouwbaarheid van een bedrijf of management.