BegrippenInflatiepercentage

Wat betekent Inflatiepercentage?

Inflatie is de procentuele toename van lonen en prijzen binnen een specifieke periode, doorgaans over een jaar gemeten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt deze cijfers bij aan de hand van de consumentenprijsindex.