BegrippenInflatiepercentage

Wat betekent Inflatiepercentage?

Inflatie is de procentuele stijging van lonen en prijzen over een bepaalde periode (meestal een jaar). In Nederland wordt de inflatie gemeten door het CBS; de consumentenprijsindex