BegrippenExecutieveiling

Wat betekent Executieveiling?

Een executieveiling is een veiling waarbij (bedrijfs) onroerend goed onder dwang wordt verkocht op naam van de schuldeiser. Schuldeisers kunnen dat niet zomaar doen. Hij moet een executoriale titel hebben. Dit is bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank, een notariële akte inclusief de betalingsverplichtingen of een recht van hypotheek. De schuldenaar moet in alle gevallen in verzuim zijn.