BegrippenExecutieveiling

Wat betekent Executieveiling?

Een executieveiling is een procedure waarbij onroerend goed gedwongen wordt verkocht ten behoeve van een schuldeiser. Hiervoor is een executoriale titel vereist, zoals een rechterlijk vonnis, een notariële akte met betaalverplichtingen, of een hypotheekrecht. De verkoop kan pas plaatsvinden wanneer de schuldenaar in gebreke is.