BegrippenServicekosten

Wat betekent Servicekosten?

Voor servicekosten dient u naast de kale huurprijs rekening te houden met extra kosten. Alle servicekosten moeten in de overeenkomst worden vermeld. Zo weet je of de verhuurder bepaalde services en diensten moet verlenen en staat dit op papier.

Voorbeeld van servicekosten

Voorbeelden van servicekosten zijn gas, water en elektriciteit, of voor het schoonmaken van openbare ruimtes, zoals bedrijfskantines of gangen in collectieve gebouwen. Andere, minder vaak voorkomende servicekosten zijn schoorsteenvegen, glazenwassers, beveiliging, keukeninstallaties en schoonmaakkosten.

Eigenaren van onroerend goed">bedrijfsonroerend goed vragen vaak een voorschot. De verhuurder is verplicht om jaarlijks een overzicht van de geleverde diensten en gespendeerde servicekosten te verstrekken.