BegrippenPps_(publiek_private_samenwerking)

Wat betekent PPS (Publiek Private Samenwerking)?

De afkorting van PPS staat voor "Publiek Private Samenwerking". PPS is een langdurige samenwerking waarbij overheid en bedrijfsleven met behoud van identiteit en verantwoordelijkheden samen een project realiseren op basis van heldere en optimale opgaven en risico's. Het is een verzamelbegrip voor de samenwerking tussen privépartijen en overheden.


Gerelateerde begrippen