BegrippenOverbruggingskrediet

Wat betekent Overbruggingskrediet?

Als u een nieuw bedrijfspand koopt, moet u waarschijnlijk tijdelijk dubbele lasten betalen. Om deze kosten te dekken kunt u een overbruggingslening aanvragen.