BegrippenOverbruggingskrediet

Wat betekent Overbruggingskrediet?

Als u een nieuw bedrijfspand koopt, kunt u te maken krijgen met dubbele lasten. Een overbruggingskrediet helpt deze kosten tijdelijk te financieren.