BegrippenOndernemersloket

Wat betekent Ondernemersloket?

Ondernemersloketten zijn faciliteiten die door steeds meer gemeenten worden aangeboden om ondernemers te ondersteunen met informatie over bestemmingsplannen, vergunningen en andere bedrijfsspecifieke vraagstukken. Deze loketten staan ook bekend als bedrijfsbalies in sommige steden.