BegrippenLiquidatie

Wat betekent Liquidatie?

Liquidatie van het beleggingsfonds na afloop van de periode waarvoor het fonds in het leven is geroepen. Het omvat alle formaliteiten met betrekking tot verkoop, overdracht van onroerend goed, schikking met fiscus, financiële bedrijven en dienstverleners, het opstellen van liquiditeitsbalans en uitschrijving bij de KvK.