BegrippenInterest

Wat betekent Interest?

Een vergoeding die betaald wordt voor het uitlenen van geld en die betaald wordt voor het lenen van geld. De mate van interest hangt af van de relatie tussen vraag en aanbod in de markt. De interest wordt uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de hoofdsom.