BegrippenEmissiekosten

Wat betekent Emissiekosten?

Emissiekosten zijn vergoedingen die bij de start van een fonds van de deelnemers worden geïnd. Deze kosten vormen een vast percentage van het door de deelnemer geïnvesteerde kapitaal en worden uitgesloten van de winstberekening.