BegrippenEmissiekosten

Wat betekent Emissiekosten?

Emissiekosten worden bij aanvang van het fonds apart van de deelnemers geïnd. Deze vergoedingen zijn meestal een vast percentage van het geïnvesteerde vermogen van de deelnemer en worden niet meegerekend bij de winstberekening.